English Home page / ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಪುಟ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು.100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-2642238/45 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :26421299

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು,ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ ಮಾದೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
mdktbs2018@gmail.com
2 ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ. ಕೆ.ಜಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
ddpiktbs@edukar.gov.in
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ಎನ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
nrssadpi@gmail.com
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಎಂ.ಡಿ,. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ushamd1997@gmail.com
5 ಡಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಮ್.ವಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
murthy.krishna.mv@gmail.com
6 ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vivekleela@gmail.com
7 ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ಎನ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
shashiprashanth@yahoo.com
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬಿ.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
hemalathabvgowda@gmail.com
9 ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಲಾ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
suryamdf@gmail.com
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
jayacd1974@gmail.com
11 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vkadpiktbs@gmail.com