English Home page / ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಪುಟ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-560003
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:080-26422238/45, ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :26421299, ಸಹಾಯವಾಣಿ ನಂ:9448442463

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು,ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಶ್ರೀ ವೀರಣ್ಣಎಸ್.ಜತ್ತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
mdktbs2018@gmail.com
2 ಶ್ರೀ ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯ ಎನ್. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ddpi.ktbs@edukar.gov.in
3 ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
shiva.ppa@edukar.gov.in
4 ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಎಂ.ಡಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ushamd1997@gmail.com
5 ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
rameshsowmya6@gmail.com
6 ಲೀಲಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
kushalee99@gmail.com
7 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮ ಬಿ.ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
suma23bkg@gmail.com
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಲತಾ ಬಿ.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
hemalathabvgowda@gmail.com
9 ಡಾ. ಸೂರ್ಯಕಲಾ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
suryamdf@gmail.com
10 ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
jayacd1974@gmail.com
11 ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vkadpiktbs@gmail.com