English Home page / ಕನ್ನಡ ಮುಖ ಪುಟ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ(ರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು.100 ಅಡಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560085.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-2642238/45 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :26421299

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು,ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

1 ಹೆಚ್. ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ) ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
mdktbs2018@gmail.com
2 ರಂಗಯ್ಯ. ಕೆ.ಜಿ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕ.ಪ.ಪು.ಸಂ.
ddpiktbs@edukar.gov.in
3 ಶೈಲಜಕುಮಾರಿ ಎನ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
nrssadpi@gmail.com
4 ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಾಬು,. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
chandrashekarababu66@gmail.com
5 ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎಮ್.ವಿ, ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
murthy.krishna.mv@gmail.com
6 ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್.ಎನ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vivekleela@gmail.com
7 ಡಾ. ಶಶಿಕಲಾ ಎನ್.ಆರ್. ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
shashiprashanth@yahoo.com
8 ಹೇಮಲತಾ ಬಿ.ವಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
hemalathabvgowda@gmail.com
9 ಡಾ.ಸೂರ್ಯಕಲಾ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
suryamdf@gmail.com
10 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿ.ಡಿ. ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
jayacd1974@gmail.com
11 ವಿಜಯಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
vkadpiktbs@gmail.com